Skip to content Skip to navigation

Vykdomi pirkimai 2015 metais

Pateikta: 2015-01-23 11:23 (atnaujinta: 2015-12-29 09:34)

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 metais

Pirkimo objektas (pavadinimas)
Pirkimo objekto tipas (prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
Projektas "Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui" baigiamasis III etapas Darbai Supaprastintas atviras konkursas 99 p.
Skelbimas "Informaciniuose pranešimuose" apie pradedamą pirkimą Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Automobilio remontas Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Prekės ekspozicijų įrengimui (lipni plėvelė, popierius, kapa color plokštės, organinis stiklas) Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Pašto siuntų pristatymas Paslauga Apklausa raštu 171, 173.1
Maitinimo paslauga Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Maisto produktai Prekės Apklausa žodžiu 171.173.1
Vazoninės gėlės Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Gėlių, jų kompozicijų ir kita gėlių produkcija Prekės Apklausa raštu 171, 173.1
Parko technikos-motorinių priemonių-atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos Prekės Apklausa raštu 171, 173.1
Parko technikos-motorinių priemonių-atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos Prekės Apklausa raštu 171, 173.1
Apsaugos priemonių bandymas Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Kvalifikacijos kėlimo seminaras "Duomenų pateikimas i VSAKIS, 2014 m., finansinių ataskaitų rinkiniai, pakeitimai 2015 m." Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui", baigiamojo III etapo, techninė priežiūra Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Projekto "Kretingos dvaro sodybos - paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui", III etapo darbų projekto vykdymo priežiūra Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Skelbimas "Informaciniuose pranešimuose" apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Maitinimo paslauga Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Priemonių edukaciniam užsiėmimui "Margučio iš vilnos vėlimas" pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Paveikslų rėmai Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Augalų priežiūros prekių, darbo pirštinių pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Maisto produktai Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Apsaugos priemonių bandymo paslauga Paslauga Apklausa žodžiu 171, 173.1
Palaikų, rastų grafų Tiškevičių koplyčioje, genotipo nustatymo paslauga Paslauga Apklausa  žodžiu 171, 173.1
Maisto produktai ir biuro reikmenys Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Priemonių edukaciniam užsiėmimui "Augalų atvaizdai popieriaus skiautelėse" pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Sandarinimo putų pirkimas Prekė Apklausa žodžiu 171, 173.1
Vilna vėlimui, adatos vėlimui, juosta Prekė Apklausa žodžiu 171, 173.1
Trąšos augalų priežiūrai Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Maisto produktai Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Projekto "Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas" audimo staklių komplekto pirkimas Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Projekto "Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas" baldų pirkimas Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Projekto 'Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas" kompiuterinės ir skaitmeninės technikos komplektas" Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Projekto „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“ pakabinama sistema parodų eksponavimui (galerijos kabinimo juosta ir jos elementai)
 
Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Projekto „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“ aiškinamojo stendo ir lipdukų pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Įrankių, tepalų, antgalių pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Lipdukų inform. ženklų, buhalterinių žurnalų, įmaučių A5 ir įrišimo paslaugos pirkimas Prekės Apklausa žodžiu 171, 173.1
Ventylis sant. UAB "Midgardas" Apklausa žodžiu 171, 173.1
Priešgaisrinių žarnų perkantavimas, bandymas ir čiaupų patikra UAB "Garant Safety" Apklausa žodžiu 171, 173.1
Agrodangos, juostos, neutralizuotų durpių pirkimas Kretingos vartotojų kooperatyvas Apklausa žodžiu 171, 173.1
Gyvuninės kilmės produktai UAB MAXIMA LT Apklausa žodžiu 171, 173.1
Daigykla augalams Kretingos vartotojų kooperatyvas Apklausa žodžiu 171, 173.1
Interaktyvus terminalas su programine įranga "Senieji Kretingos amatai" Prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 175
Automobilio pirkimas Prekė Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1

Edukacinės programos „Kretingos dvaro saldaininė“ vedimo paslaugos pirkimas

Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Koncerto "Klasikos žiedai Žiemos sode" surengimas Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1
Menų festivalio „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ uždarymo renginyje vykusios Dvaro puotos svečių maitinimas Paslauga Mažos vertės pirkimas apklausos būdu 171, 174.1