Skip to content Skip to navigation

Virtuali paroda „Velykiniai atvirukai“

Virtuali paroda „Velykiniai atvirukai“

Pateikta: 2020-04-11 10:00 (atnaujinta: 2020-04-11 10:00)
Lietuvoje atvirukai išplito XIX amžiaus pabaigoje. Tuo metu su jų leidėjais bendradarbiavo fotografai Vaclovas ir Bronislovas Zatorskiai, Abraomas Fialka, Paulina Mongirdaitė, Stanislovas Filibertas Fleury, Ignas Stropus, dailininkai Mstislavas Dobužinskis, Antanas Žmuidzinavičius ir kt.
 
Daugiausia atvirukų buvo spausdinama Vakarų Europoje. Žinoma, atvirukai buvo spausdinami ir Lietuvoje, tačiau užrašai ant jų buvo lenkų, rusų, prancūzų kalbomis. Tik 1904 m., kuomet buvo panaikintas caro valdžios draudimas rašyti lietuviškomis raidėmis – masiškai imti spausdinti lietuviški atvirukai. Dažniausiai Lietuvos leidyklos iš Vokietijos ar Prancūzijos įsigydavo atvirukų klišes, ant kurių uždėdavo lietuvišką tekstą. Tarpukario atvirukų kopijų seriją „Istoriniai atvirukai“ 1990 metais buvo išleidusi „Minties“ leidykla.
 
Atvirukų leidyba ypač suklestėjo 1918–1940 metais. Juose buvo įvairiausi vaizdai: miestų, istorijos ir architektūros paminklų, kaimo sodybų, koplytstulpių, kraštovaizdžių nuotraukos.
 
Viena, gana populiari, tarpukaryje dar gyvavusi sveikinimo forma – asmens vizitinė kortelė su kitoje pusėje užrašytu trumpu sveikinimu.
 
Atskirą grupę sudaro proginiai atvirukai, kurie išplito apie 1908–1910 metus. Jie paprastai buvo siunčiami Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, vardo dienos progomis. Kalėdiniuose atvirukuose vyraudavo prakartėlių, eglučių, dovanėlių vaizdai. Naujametiniai – būdavo puošiami laikrodžio, laimės pasagėlės, kalendoriaus piešiniais. Velykinių atvirukų, lyginant su kalėdiniais, yra labai nedaug.
 
Velykiniuose atvirukuose buvo vaizduojami margučiai, viščiukai, kiškučiai, pavasarinės gėlės. Nors Lietuva – katalikiškas kraštas, tačiau velykiniuose atvirukuose religinė simbolika (Prisikėlusio Kristaus atvaizdai, kryžius su balta drobule, Dievo avinėlis, Prisikėlimo vėliavėlės) naudojama mažai: atvirukų su tikruoju šv. Velykų simboliu – Prisikėlusio Kristaus figūra – labai nedaug. Daugiausia vyrauja atvirukai su dažytų kiaušinių vaizdais ir žaliuojančių, žydinčių augalų pynės bei vainikai, simbolizuojantys pavasarį bundančią gamtą. Marginti kiaušiniai vaizduojami tik lietuviškuose atvirukuose. Vakarų šalių atvirukuose irgi yra kiaušinių vaizdai, bet juose kiaušiniai yra labai išdidinti, atrodo nenatūraliai. Pokario tremtiniai Lietuvoje likusius giminaičius ir artimuosius sveikino iš Sibiro siųsdami savo pačių ant popieriaus ar beržo tošies pieštus ar kitaip gamintus atvirukus.
 
Sovietmečiu religinių švenčių atvirukų jokios leidyklos nespausdino, tad šią nišą užpildė fotografai, kurie nufotografavę „smetoninius“ atvirukus, užsienyje paplitusius Velykinius paveikslus ar šv. Rašto iliustracijas, atvirukus spausdino kaip nuotraukas – kontaktiniu būdu, vadinamuosius fotoatvirukus (kartais juos dar ir paspalvindavo medvilnei skirtais dažais). Dažniausiai šie atvirukai nelegaliai būdavo parduodami prie bažnyčių, turguose ir buvo labai populiarūs. Kartais kaip Velykiniai sveikinimai buvo siunčiami ir neutralūs leidyklų atvirukai, kuriuose pavaizduota pavasario gamta ar gėlių puokštės.
 
Velykinių atvirukų pasirinkimas bei tiražai šiuo metu labai sparčiai mažėja ir juose daugiausia dominuoja kosmopolitiniai vaizdai.
 
Atvirukai yra neatskiriama mūsų kultūros dalis, padedanti pažinti prosenelių, senelių kartos gyvenimą, papročius. Jų piešiniai išsiskiria lietuvių liaudies ornamentika, estetika.
 
Labai įdomūs kitoje atvirukų pusėje įrašytų sveikinimų, linkėjimų tekstai, atskleidžiantys mūsų prosenelių pasaulėžiūrą ir bendravimo būdą.
 
Šioje virtualioje parodoje eksponuojami tremtyje rankomis piešti atvirukai buvusio politinio kalinio Algio Juškėno slapyvardžiu „Česlovas“ (Vorkuta, Inta, 1954–1956 m.), siųsti tėvams ir seseriai; tremtinės Petronėlės Kontrimienės (Tomskas, 1948–1950 m.), siųsti į Lietuvą giminaičiams; atvirukai išleisti tarpukariu, sovietmečiu ir po Atgimimo.
 
Jau greitai išgirsime gaudžiant Šv. Velykų varpus ir bent laikinai pamiršę vargus sveikinsime vieni kitus su Kristaus Prisikėlimo švente...
 
1921 m., leidėja Ona Vitkauskytė   1929 m., leidėja Ona Vitkauskytė   1922 m., Prancūzijoje spausdintas lietuviškas atvirukas
 
1927 m., užsienyje spausdintas atvirukas   1929 m., pieštas atvirukas   XX a. 3 deš., Vokietijoje spausdintas lietuviškas atvirukas
 
XX a. 3 deš., ant importuotos klišės spausdintas lietuviškas atvirukas   1930 m., ant importuotos klišės spausdintas lietuviškas atvirukas   XX a. 4 deš., vizitinė kortelė – sveikinimas
 
1936 m., vizitinė kortelė – sveikinimas   XX a. 4 deš., fotografo Kosto Jagučio stiklo negatyvas   1939 m., fotografo Kosto Jagučio fotoatvirukas
 
1950 m., tremtinės Petronėlės Kontrimienės iš Sibiro siųstas atvirukas, pieštas ant beržo tošies   1950 m., tremtinės Petronėlės Kontrimienės iš Sibiro siųstas atvirukas   1954 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibiro siųstas atvirukas
 
1954 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibiro siųstas atvirukas  1956 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibiro siųstas atvirukas  1955 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibiro siųstas atvirukas
 
XX a. II p., Lietuvoje gamintas fotoatvirukas   XX a. II p., Lietuvoje gamintas fotoatvirukas   1985 m., leidykla „Mintis“
 
1983 m., SSRS ryšių ministerijos išleistas atvirukas   1986 m., iš Lenkijos atsiųstas atvirukas   1989 m., leidykla „Mintis“, „Iš LTSR istorijos ir etnografijos muziejaus rinkinių“
 
1990 m., leidykla „Mintis“, serija „Istoriniai atvirukai“   1990 m., leidykla „Mintis“, serija „Istoriniai atvirukai“   1990 m., leidykla „Mintis“, serija „Istoriniai atvirukai“
 
1990 m., leidykla „Mintis“, serija „Istoriniai atvirukai“   1991 m., leido „Varpo“ akcinės spaudos bendrovė   1993 m., išleido „Saulė“
 
1996 m. šilkografijos būdu atspaustas atvirukas   XX a. pab., šilkografijos būdu spausdintas atvirukas   1997 m., atviruko leidykla nenurodyta
 
2008 m. iš Lenkijos atsiųstas atvirukas   XXI a. pr., fotografo sukomponuotas fotoatvirukas
Parengė Jolanta Klietkutė,
Aurelija Danguolė Gedgaudienė