Skip to content Skip to navigation

Paroda „Vilties piligrimystė“

Paroda „Vilties piligrimystė“

Pateikta: 2020-06-15 12:25 (atnaujinta: 2020-06-15 18:14)
PARODA
„VILTIES PILIGRIMYSTĖ“
Kretingos muziejaus parodų salėje (įėjimas iš Žiemos sodo) 2020-06-12 – 2020-07-06 veikia paroda, skirta Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje atminimui.
 
 
KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA, nuo 1978 m. spalio mėnesio popiežius JONAS PAULIUS II (1920 m. gegužės 18 d. – 2005 m. balandžio 2 d.). Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi. Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Pradėjęs savo pontifikatą 1978 m. spalio 16 d. Jonas Paulius II atliko 104 pastoracinius vizitus už Italijos ribų ir 146 – Italijoje. Kaip Romos vyskupas aplankė 317 parapijų iš 333. Nė vienas popiežius nėra susitikęs su tiek daug žmonių kaip Jonas Paulius II.
 
2014 m. balandžio 27 d. popiežius Jonas Paulius II, kartu su popiežiumi Jonu XXIII, paskelbtas šventuoju.
 
Minėdami šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines, šioje parodoje labai fragmentiškai apžvelgiame šventojo Popiežiaus ryšį su Lietuva. Parodoje pristatome kretingiškių saugomus 1993 metų rugsėjo 4–8 d. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje bei Kretingos parapijiečių piligriminių kelionių į susitikimus kitose pasaulio šalyse prisiminimus, jau tapusius šeimos relikvijomis.
 
Nuoširdžiai dėkojame kunigui Stasiui Kazėnui SJ, kad parodai paskolino unikalių eksponatų: skaisčiai raudoną arnotą, kuriuo vilkėdamas Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias Kryžių kalne bei specialiai popiežiaus vizitui pagamintą porcelianinį pietų servizą, iš kurio Jonas Paulius II valgė viešėdamas Šiauliuose.
 
Dėkojame Kryžių kalno broliams pranciškonams, kad parodai paskolino lininį arnotą, kurį 1979 metais Jonui Pauliui II dovanojo Lenkijos seserys benediktinės. Šis arnotas ilgą laiką buvo privačiame popiežiaus kambaryje, o po jo mirties kaip relikvija buvo padovanotas Lietuvos Kryžių kalno vienuolynui.
 
Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą organizuojant parodą: Angelei Kleinauskaitei, Virginijai Mickutei, Zigmui Bolzanui.