Skip to content Skip to navigation

Paroda „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“ (iš muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio)

Paroda „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“ (iš muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio)

Pateikta: 2018-06-20 11:08 (atnaujinta: 2018-06-20 11:20)
Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2018Žmonės meną supranta skirtingai, nes kiekvienas turi savo kriterijus, pagal kuriuos vertina visą jį supančią aplinką. taigi, niekada nerasime vienodos nuomonės nei apie patį meną, nei apie jo reikšmę žmogui, nei apie tai, ar jis apskritai yra reikalingas. tačiau, kaip žmogus besuvoktų meną ir koks menas žmogų bedomintų, jis vis tiek lavina, paskatina žmogų suvokti, kad jis turi sielą, jausmus, suteikia reikšmės gyvenimui. ir reikia nepamiršti, kad visas gyvenimas taps menu, jeigu mokėsime juo džiaugtis. juk kūryba –  ne projektinė veikla, atmintinų datų iliustravimas, o kasdieniu darbu ugdomas pašaukimas ir asmeninis įsipareigojimas tėvynei.
 
Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2018Lietuvos valstybingumo raidą žymi daugybė itin svarbių įvykių – lūžių momentų visuose istorijos tarpsniuose – nuo priešistorės iki dabartinių laikų. per amžių gyvenimo vyksmą ritosi istoriniai įvykiai, kuriuos menininkai įamžino savo kūriniais.
 
O istorija, kaip rašė Antanas Maceina, –„ būdama vyksmas, kinta nuolatos: viena karta pakeičia kitą, vienas pasaulėvaizdis stoja kito vieton, vienas stilius miršta, kitas gema. tai įprastinė kaita, be kurios gyvenimas sustingtų ir dvasia sustabarėtų. tai kūrybinė ir kartu tęstinė kaita, kaita be šuolių“.
 
Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2018Kretingos muziejaus didžiausią vaizduojamosios dailės rinkinio dalį sudaro mūsų krašto liaudies meistrų, tautodailininkų, profesionalių kūrėjų kūriniai. šioje parodoje eksponuojami kūriniai, kurie mena mūsų tėvynės istoriją. stengtasi, be jokios chronologinės sekos, parodoje parodyti, retai iškeliamus iš muziejaus fondų, menininkų kūrinius.
 
Mes visi neišvengiamai paliekame savo ženklus, tačiau kurie išliks, spręsime ne mes.
 
Parodos kuratorė Danutė Šorienė