Skip to content Skip to navigation

Muziejams perduotose nuotraukose, dokumentuose, rankraščiuose – Lietuvos Nepriklausomybės kelio liudijimai

Muziejams perduotose nuotraukose, dokumentuose, rankraščiuose – Lietuvos Nepriklausomybės kelio liudijimai

Pateikta: 2016-12-20 09:20 (atnaujinta: 2020-03-28 10:38)

Kviečiame susipažinti su paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai“, parengta pagal informaciją, kurią 2016 m. muziejams pateikė gyventojai ir organizacijos, perduodami jiems saugoti nuotraukas, dokumentus, rankraščius ar šių objektų skaitmeninius vaizdus, liudijančius apie mūsų valstybės kūrimąsi nuo XIX a. pab. iki šių dienų. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija.
 
Parodoje pristatomos nuotraukos, kuriose įamžinti ne tik tokie gerai žinomi valstybės ir visuomenės veikėjai kaip Jonas Basanavičius, Antanas Žmuidzinavičius ar Stasys Šilingas, bet ir kiti garbūs Lietuvos žmonės, kurie aktyviai dalyvavo tautiniame judėjime, dėjo ir stiprino mūsų valstybės pagrindus įvairiuose šalies regionuose.
 
Pirmą kartą viešinamos nuotraukos, pasakojančios apie Klaipėdos krašto istoriją ir jo ryšius su buvusia Lietuvos laikinąja sostine iki 1923 m. sukilimo. Jose užfiksuoti 1920–1921 m. vykę pirmieji Mažosios ir Didžiosios Lietuvos visuomeninių ir kultūros organizacijų – Šaulių sąjungos ir Lietuvių meno kūrėjų draugijos – atstovų susitikimai Klaipėdoje ir Kaune.
 
Parodos stenduose pateikiama ir paprastų Lietuvos žmonių, ir iškilių asmenų, jų šeimų istorijų. Viena iš jų pasakoja apie pirmojo lietuviškų lėktuvų konstruktoriaus Jurgio Dobkevičiaus gyvenimą, jo aistrą aviacijai. Kitame stende pasakojama apie tarnybą Lietuvos Respublikos kariuomenės autokuopoje 1927–1928 m. atlikusio kelmiškio Bolio Sabaičio likimą. Atskiras stendas skirtas Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus šeimai. Parodoje pristatoma Kumečių-Dovydaičių šeimos istorija, atspindinti tūkstančių kitų lietuvių šeimų likimus XIX a. pab. – XX amžiuje.
 
Lietuvos Atgimimo laikotarpį parodoje atspindi Molėtų, Plungės, Skuodo muziejų stendai. Juose – nuotraukos iš pirmųjų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio mitingų, gyventojų piketų, 1989 m. rugpjūčio 23 d. tris Laisvės ir Nepriklausomybės siekusias kaimynines šalis į vieną grandinę sujungęs Baltijos kelias. 
 
Kretingos muziejaus stendas byloja apie dviejų Žemaitijos šeimų likimus lemtingais 1941 metais. Stende pasakojama apie Šarnelės ūkininkių, humanizmo vertybių puoselėtojų, žydų gelbėtojų Juozo ir Bronislavos Straupių šeimą bei jų artimuosius – Lietuvos patriotą, Platelių pašto viršininką, Rainių kankinį Boleslovą Korzą ir jo žmoną, mokytoją Emiliją Mačernytę-Korzienę.
 
Iki Naujųjų metų stendai bus demonstruojami Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų integralios sistemos LIMIS centro patalpose adresu Didžioji g. 4 Vilniuje (įėjimas laisvas). 
 
Nuo 2017 m. sausio 2 d. paroda keliaus po šalies kultūros ir švietimo įstaigas.
 
Su paroda galima susipažinti internete adresu http://www.ldm.lt/lietuvos-nepriklausomybes-kelias-asmenybes-ivykiai.
 
   Parodos atidarymo akimirkos   Parodos atidarymo akimirkos
 
Projektą rėmė: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, projekte dalyvavę muziejai:
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Ignalinos krašto muziejus
Kauno rajono muziejus
Kauno IX forto muziejus
Kelmės krašto muziejus
Kretingos muziejus
Kupiškio etnografijos muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Literatūrinis A. Puškino muziejus
Marijampolės kraštotyros muziejus
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
Molėtų krašto muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus
Raseinių krašto istorijos muziejus
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
Rokiškio krašto muziejus
Skuodo muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Utenos kraštotyros muziejus
Žemaičių dailės muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“
 
Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS)
ir Kretingos muziejaus informacija