Skip to content Skip to navigation

LRT Kultūra laida „Stop juosta“ – Kretingoje!

LRT Kultūra laida „Stop juosta“ – Kretingoje!

Pateikta: 2018-01-04 15:52 (atnaujinta: 2018-08-01 09:35)
TV laida „Stop juosta“ – konkurso „Pragiedruliai“ 2016 m. geriausias televizijos dokumentikos projektas.
 
Laidą „Stop juosta“ žiūrėkite sekmadienį, sausio 7 d. 13.30 val. per LRT Kultūrą.
 
Pirmosios Lietuvos respublikos progreso sprogimas – ne tik Kaune – visoje Lietuvoje. Modernizmo ženklai, iškilios asmenybės ir šių dienų miesto žmonės su savo istorijomis ir muzikinėmis emocijomis. 15 miestų – nuo Biržų iki Vilkaviškio, nuo Kretingos iki Ukmergės.
 
Maršrutas Nr. 41 – Kretinga
 
Šio maršruto veikėjai – Kretingos klebonas pranciškonas Antanas Blužas istorikas, archeologas Kretingos muziejaus darbuotojas Julius Kanarskas ir amžininkai – Laima Grigaitienė ir Antanas Galdikas.
 
Pirmoji  bažnyčia  Kretingoje  pastatyta  17 a., ir tai seniausia bažnyčia Vakarų Lietuvoje,  t.p. čia įkuriamas ir Mažesniųjų brolių vienuolynas. Pagrindinis bažnyčios ir vienuolyno fundatorius – grafas Jonas Karolis Chodkevičius su žmona, skyręs vienuoliams žemės ir 12-os metų Kretingos dvaro pajamas. Be visų dovanų, dar šimtą penkiasdešimt aukso florinų – medžiagai brolių drapanoms. Caro metais, visoje Lietuvoje uždarius vienuolynus – čia siųsdavo to meto valdžiai nusikaltusius  ar dvasinei drausmei nusižengusius kunigus.
 
Pasivaikščiokime po tarpukario Kretingą: tarpukariu Kretingoje, Bajoruose, pastatytas dar vienas kalėjimas. Čia buvo kalinama maždaug 700 kriminalinių ir politinių kalinių – vyrų ir moterų – pogrindyje veikusių komunistų ir Klaipėdos nacių. Kalėjime darbas buvo privalomas – moterys dirbo durpyne arba ūkininkų laukuose. Vyrai  skaldė akmenis, kalė antkapius, o kiti tašė trinkeles, kuriomis tarpukariu buvo grindžiamos Kretingos, netgi Kauno  gatvės.
 
Šalia kalėjimo pastatyta viena pirmųjų Kretingoje pramonės įmonių – verslininkų Dorfmano ir Telkio vilnonių audinių gamykla, 1925–iais ji buvo reorganizuota. Keitėsi ir pavadinimai – TebA, Lana.  Tarpukariu vilnonių audinių fabrikas  garsėjęs kokybiška produkcija. 
 
Kitas objektas – rūmai, pastatyti Šv. Antano Paduviečio garbei.  1931-ieji. Rūmai  buvo statomi ne tik kaip pensionas,  bet ir kaip padėka rėmėjams, aukojusiems statyboms ir gimnazistams klierikams išlaikyti. Čia buvo didžiausia ir moderniausia prieglauda ne tik Kretingoje, bet ir tuometėje Lietuvoje. Čia buvo rodytas brangiausias to laikotarpio amerikiečių filmas – „Ben-huras“ – pirmasis kino filmas parodytas Kretingoje. Nepriklausomybės pradžioje,  remontuojant pastatą, rūsiuose po tinko sluoksniu aptikti sienose įrėžti kalinių užrašai lenkų, prancūzų, rusų kalbomis. 
 
Kretingos pranciškonų gimnazija. 1932 m. pradėta statyti nauja mokykla - kolegija, kuri išaugo į gimnaziją. Tuo metu čia mokėsi apie 200 mokinių – kunigų ir pasauliečių. Tarpukariu pranciškonų mokykloje mokėsi ir ją baigė būsimas poetas, teologijos mokslų daktaras Kazimieras Andriekus – tėvas Leonardas. Statyboms aukojo išeivijos lietuviai.
 
Miesto centras. Čia 1911 m. įkuriamas pirmas lietuviškas kooperatyvas. Iki tol ši sritis priklausė tik žydams. Kooperatyvui pradžioje vadovavo bažnyčios kunigas Felicijonas Lelis, vėliau – buvęs  savanoris – Juozas Pabrėža.  Kooperatyvas pradėjęs nuo vienos  parduotuvės, po 10 metų – turėjo jau penkias. 1931-aisiais buvo pastatytas naujas pastatas administracijai ir butai darbuotojams. 
 
Čia gyveno, kai mokėsi Kretingos gimnazijoje, būsimasis  skulptorius Antanas Mončys. Kretingoje gimė dar viena svarbi tarpukario asmenybė – gydytojas, generolas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas Vladas Nagevičius. 
 
Taip pat Kretingoje susitiksim su amžininkais – Laimute Grigaitiene ir Antanu Galdiku.
 
Taigi, viskas prasidėjo nuo Karolštato. Taip 17-ame amžiuje buvo vadinama Kretinga pagrindinio fundatoriaus – grafo Jono Karolio Chodkevičiaus garbei.  Taip pat 17-ame a. Kretingos vienuoliai įsteigė mokyklą - pirmąją Vakarų Žemaitijoje. Mokytojai pagal to meto aprašus turėjo mokyti – gerų mokslų, pamaldumo ir gerų papročių, kad būtų naudos ir parama Respublikai.“
 
Visas šio maršruto naujienas sekite Stop juostos ir LRT facebook paskyrose.
 
Laidų įrašai – LRT mediatekoje.
 
Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant Unesco.