Skip to content Skip to navigation

Patalpų nuoma

Negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygos

Pateikta: 2020-02-06 09:02 (atnaujinta: 2020-02-06 17:56)

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO
SĄLYGOS

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be organizavimo tvarkos ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-37 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos“ tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

Žymės: 

Negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygos

Pateikta: 2019-02-11 10:50 (atnaujinta: 2019-02-11 11:21)

Viešojo nuomos konkurso sąlygos

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-24 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga nuomos“ tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

Žymės: