Skip to content Skip to navigation

Projektai ir programos

Pateikta: 2010-05-21 10:16 (atnaujinta: 2020-01-13 12:39)

Įgyvendinti projektai, finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

 

„Tradicinių amatų centro Kretingos dvaro pastatų ansamblyje plėtra. Trečias etapas“

Projektas įgyvendintas 2018 m. rugsėjo 30 d. Projekto biudžetas – 109 478,00 Eur.

Tikslas – išplėsti Kretingos muziejaus tradicinių matų centro veiklą. Projekto lėšomis įrengta aikštelė, esanti šalia tradicinių amatų centro pastato, pastatyti 3 mediniai nameliai amatams demonstruoti, tautinio paveldo produktams realizuoti, tradicinių amatų šventėms ir mugėms organizuoti. Sukurtas vaizdo filmas apie Kretingos rajono tradicinius meistrus ir tautodailininkus bei interaktyvi programa edukaciniams užsiėmimas „Audimo amatas“.

 

„Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui“

Projektas įgyvendintas 2018 m. spalio 31 d. Projekto biudžetas – 228.818,64 Eur.
 
Atlikti koplyčios-mauzoliejaus paveldo tvarkybos ir remonto darbai, sutvarkytos koplyčios prieigos. Koplyčios kriptoje (rūsyje) eksponuojami restauruoti grafų Tiškevičių sarkofagai, įkapės, istorinė medžiaga, koplyčios aukšte įrengta sakralinio meno ekspozicija.

    


 

„Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui“

Projektas įgyvendintas 2012 – 2015 metais. Projekto biudžetas – 1,5 mln. Eur, finansavimas gautas per 3 etapus.

Renovuotas ūkvedžio namas (XVIII a. pab. - XX a. pr.) , pastato pusrūsyje įrengta Kretingos krašto istorijos ekspozicija, namo kiemelyje – skulptūrų ekspozicija, skirta žymiems krašto tyrinėtojams. Pirmame ir antrame pastato aukštuose įrengtos darbo vietos muziejaus darbuotojams.

                        

 

„Tradicinių amatų centro įkūrimas“

Projektas įgyvendintas 2013 – 2015 metais, jo vertė - 380,8 tūkst. eurų. Projektas įgyvendintas II etapais.

Renovuotas Dvaro ūkinis pastatas (šiltnamis) ir jame įkurtas Tradicinių amatų centras: įrengtos patalpos edukacinei veiklai, darbo vietos edukatoriams, įsigyta kompiuterinė įranga ir priemonės, reikalingos užsiėmimas vesti (žiedimo ratas, audimo staklės, virtuvinė įranga ir kt.), išmūryta krosnis duonos gaminiams kepti.

 

                        

 
 
„Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“
 
Projektas įgyvendintas 2010-2012 metais. Projekto biudžetas - 1,5 mln. Eur.
Renovuoti trys paminkliniai pastatai: vandens malūnas, ratinė, grafų Tiškevičių rūmai su Žiemos sodu. Išsiplėtė ekspozicinės, kultūrinės, edukacinės erdvės ir veiklos galimybės, atidarytos 5  naujos ekspozicijos: archeologijos ekspozicija „Kretingos krašto priešistorė“, „Dvaro istorija ir kultūra“, „Numizmatika“, etnografijos ekspozicija „Saulės ratu“ ir botanikos ekspozicija „Nuo kaktusų kolekcijos iki Bugenvilijos žiedų“.

 

Įgyvendinti projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto:

2019 m.

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“. Biudžetas 3156 eur.
 • Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Biudžetas 4500 eur.
 • „Etnokultūra – gyvai“. Biudžetas 400 eur.
 • Audimo mokymai „Poška staklės naujoj gryčioj“. Biudžetas 1060 eur.
 • Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone. Biudžetas 600 eur.
 • Mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“. Biudžetas 600 eur.
 • Kilnojamoji foto paroda „Kardo rinktinės partizanų takais“. Biudžetas 500 eur.
 • Grafų Tiškevičių koplyčios maldos suolų – klauptų – restauravimas. Biudžetas 1484 eur.
 • Gobelenų dviptiko – austinio sieninio kilimo – restauravimas. Biudžetas 950 eur.
 • „Atgimstančios Kretingos grafų Tiškevičių dvaro istorijos ir legendos. Oranžerijos stiklo paveikslėliai“. Biudžetas 800 eur.
2018 m.
 • Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos atnaujinimas inovatyviomis technologijomis. Biuždetas 6760 eur.
 • Lietuvos pajūrio kapinynų archeologinių radinių konservavimas ir pateikimas visuomenei. Biudžetas 2500 eur.
 • Poška staklės naujoj gryčioj. Biudžetas 1250 eur.
 • Leidinys „Atgimęs grafų Tiškevičių dvaras Kretingoje“. Biudžetas 4000 eur.
 • Mokslinė konferencija „Kretingiškiai kovoje dėl laisvės“. Biudžetas 700 eur.
 • Renginių ciklas „Nepriklausomybės metų ženklai“. Biudžetas 500 eur.
 • Lyg žvaigždės iš dangaus. Biudžetas 300 eur.
 • Amatą sunku išmokti, bet išmokęs gali šokti. Biudžetas 250 eur.
 • Tradicijai miestui. Budžetas 300 eur.
 • Saulė gedulu dengia visą žemę ir dangų. Biudžetas 300 eur.
 • Gobeleno – austinio sieninio kilimo (XIX a. I p.) morfologiniai ir mikrocheminiai tyrimai. Biudžetas 780 eur.
 • Floristinė kompozicija „Lietuvai – 100“. Biudžetas 600 eur.
 • Jaunųjų amatininkų mugė „Suku, suku darbų malūnėlį“. Biudžetas 200 eur.
 • IV Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Biudžetas 4000 eur.
 • Renginių ciklas „Metai ir žmonės“. Biudžetas 300 eur.

2017 m.

 • Kretingos muziejaus Žiemos sodo ekspozicijos papildymas inovatyviomis technologijomis, biudžetas 10000 eur.
 • Pažink Kretingos muziejų su audiogidu, biudžetas 6900 eur.
 • Žiemos sodas - Dvarų kultūros perlas, biudžetas 6500 eur.
 • IV Kretingos dvaro menų festivalis "Mėnuo su žvaigžde čia vbūti norėjo", biudžetas 4500 eur.
 • Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas, biudžetas 2400 eur.
 • Edukacinė programa "Poška staklės naujoj gryčioj", biudžetas 1070 eur.
 • Renginių ciklas "Metai ir žmonės", biudžetas 400 eur.
 • Jaunųjų amatininkų mugė "Suku, suku darbų malūnėlį, biudžetas 200 eur.
 
2016 m.
 • Emocinis pažinimo efektas muziejuje“, biudžetas 14400 eur.
 • Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas, biudžetas 5600 eur.
 • Baltų kultūros ženklai Kretingos dvaro parke, biudžetas 4200 eur.
 • III Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, biudžetas 5400 eur.
 • Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“, biudžetas 2400 eur.
 • Lietuvos pajūrio kapinynų archeologinių radinių konservavimas ir pateikimas visuomenei, biudžetas 350 eur.
 
2015 m.
 • Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, biudžetas 5000 eur.
 • Muziejinės veiklos ženklai grafų Tiškevičių dvare, biudžetas 1700 eur.
 
2014 m.
 • Kretingos dvaro menų festivalis, biudžetas 20500 Lt.
 • Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus (u.k. 1428, buvęs kodas G158K) archeologiniai tyrimai, biudžetas 14000 Lt.
 • Kretingos muziejuje saugomų paveikslų „Kryžiaus kelio stotys“ restauravimas, biudžetas 9700 Lt.
 • Kretingos muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio papildymas paveikslais, atspindinčiais krašto istoriją, biudžetas 2000 Lt.
 • Renginys ir leidinys „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“, skirtas Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-mečiui paminėti, biudžetas 1200 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos kaimynais II - III a.“, biudžetas 1000 Lt.
 • Kretingos muziejaus edukacinių programų sklaida, biudžetas 500 Lt.
 
2013 m.
 • Dvaro šventė 2013 „Vario triūbų ritmu“, biudžetas 14800 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Kretingos kraštui – 760“, biudžetas 2500 Lt.
 • Dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos papildymas autentiškais eksponatais, biudžetas 2000 Lt.
 • Vaikų lėlių teatro „Žemaitoks“ spektaklio „Kareivis Jonas“ pastatymas, biudžetas 400 Lt.
 
2012 m.
 • Atkurkime kartu Kretingos dvaro fontaną, biudžetas 17000 Lt.
 • Kretingos muziejaus senojo meno skulptūrų restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2000 Lt.
 • Atgimęs Kretingos dvaras, biudžetas 1900 Lt.
 • Grafų Tiškevičių šeimos meno vertybių restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2000 Lt.
 • Sugrįžusi Kretingos dvaro istorija, biudžetas 1900 Lt.
 
2011 m.
 • Užgavėnių tradicijų reikšmė krašto kultūros istorijoje, biudžetas 6200 Lt.
 • Bažnytinio meno eksponatų restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 3600 Lt.
 • Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno (kultūros vertybė A1708, Darbėnų seniūnija) archeologiniai tyrinėjimai – vakarų baltų materialinės kultūros pažinimas ir išsaugojimas ateičiai, biudžetas 2000 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Lemtingas 1941 metų birželis“, biudžetas 1100 Lt.
 • Bitininkystės inventoriaus restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2100 Lt.
 • Informacinių technologijų panaudojimas Kretingos muziejaus etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“, biudžetas 2000 Lt.
 • „Istorija ir mes“, skirtas Seniausių Kretingos rajono kaimų vardo 500-osioms metinėms paminėti, biudžetas 17000 Lt.
 
2010 m.
 • „Praeities atminimas ateičiai“, biudžetas 12000 Lt.
 • „Mažosios architektūros fiksavimas Kretingos rajono Imbarės ir Kūlupėnų seniūnijose“, biudžetas 6000 Lt.
 • Mokslinė konferencija ir paroda, skirta rajono įkūrimo 60-osioms metinėms paminėti, biudžetas 3000 Lt.
 • „Bažnytinio meno eksponatų restauravimas ir pristatymas visuomenei“, biudžetas 1700 Lt.
 • Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone Kūlupėnų seniūnijoje, biudžetas 2000 Lt.