Skip to content Skip to navigation

Biudžeto suvestinė

Pateikta: 2010-08-08 11:56 (atnaujinta: 2020-11-09 13:49)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 252 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 250 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 241 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 240 (Aiškinamasis raštas)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 010 (Aiškinamasis raštas)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 008 (Aiškinamasis raštas)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 0015 (Aiškinamasis raštas)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 0014 (Aiškinamasis raštas)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 018 (Aiškinamasis raštas)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 017 (Aiškinamasis raštas)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 (Aiškinamasis raštas už 2017-06-30)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. III ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. III ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. II ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. II ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. I ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m. (Aiškinamasis raštas už 2014 m.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.