Skip to content Skip to navigation

Valdymo struktūros schema

Pateikta: 2010-02-26 08:18 (atnaujinta: 2019-05-29 15:56)

Muziejaus struktūra

 

 

Muziejaus struktūriniai padaliniai

PATVIRTINTA

Kretingos muziejaus direktoriaus

2019-05-02 d. įsakymu Nr. V1-28

ADMINISTRACIJA

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Direktorė

1

A 1

Vida Kanapkienė

Aukštasis univ.

8 686 63125

Biudžeto lėšos

Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei

1

A 1

Julius Kanarskas

Aukštasis univ.

8 684 42804

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

 

 

 

RINKINIŲ APSKAITOS IR APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Vyr. fondų saugotoja

1

A 2

Dalia Padriezienė

Aukštasis univ.

8 684 42852

Biudžeto lėšos

Eksponatų prižiūrėtojos

6

D

Albina Budrevičienė

Zina Rudienė

Jadvyga Kniežienė

 

Gabrielė Černeckytė

 

Stanislava Strielienė

 

Jurgis Kubilinskas

Spec.vidurinis

Vidurinis

Pagrindinis

 

Vidurinis

 

Spec. vidurinis

 

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Spec. programų lėšos

Spec. programų lėšos

Spec. programų lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

7

 

 

 

 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Vyr. buhalterė

1

A 2

Vita Stripinienė

Aukštasis neuniv.

8 671 73244

Biudžeto lėšos

Administratorė

1

B

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

8 684 94452

Spec. programų lėšos

Kasininkė

1

C

Genė Derkintienė

Spec.vidurinis

8 682 06702

Spec.programų lėšos

Kasininkė-eksponatų prižiūrėtoja

1

D

Jūratė Sofija Laučiūtė

(dirbama nuo 05.02 d. iki 09.30 d.)

Aukštasis

8 676 51679

Spec. programų lėšos

Apskaitininkė

0,25

B

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

8 684 94452

Spec. programų lėšos

Apskaitininkė

0,25

B

Vita Stripinienė

Aukštasis neuniv.

8 671 73244

Spec. programų lėšos

Viso

4,5

 

 

 

 

 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR MUZIEJAUS APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Muziejinių procesų automatizavimo inžinierius

1

A 2

Rokas Venckus

Aukštasis

8 676 51789

Biudžeto lėšos

Apsaugos darbuotojai

4

D

Jonas Vitkauskas

Sigitas Petkutis

Artūras Patamsis

Gintautas Macius

Spec. vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

8 671 73739

8 671 73739

8 671 73739

8 671 73739

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

5

 

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS skyrius

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

A 2

Jolanta Klietkutė

Aukštasis univ.

8 613 49107

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-archeologas

1

A 2

 

 

 

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-istorikas

1

A 2

Aurelija Danguolė Gedgaudienė

Aukštasis univ.

8 676 51741

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

 

ETNOKULTŪROS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

A 2

Inga Jurginienė

Aukštasis univ.

8 684 90191

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-etnografas

1

A 2

Nijolė Vasiliauskienė

Aukštasis univ.

8 676 51769

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-istorikas

1

A 2

Danutė Šorienė

Aukštasis univ.

8 676 51750

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJOS IR EDUKACIJOS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

A 2

Jurgita Paulauskienė

Aukštasis univ.

8 684 42877

Biudžeto lėšos

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

A 2

Roma Luotienė

Aukštasis univ.

8 684 90191

Biudžeto lėšos

Dailininkas

1

A 2

Inga Idaitė

Aukštasis univ.

 

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

 

GAMTOS SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

A 2

Jurgita Tertelienė

Aukštasis univ.

8 671 73639

Biudžeto lėšos

Vyr. specialistas augalų priežiūrai

1

B

Eleonora Ranciuvienė

Spec.vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų apsaugai

1

D

Liuda Kanarskienė

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų priežiūrai

1

D

Irma Barkuvienė

Spec.vidurinis

 

Spec.programų lėšos

Viso

4

 

 

 

 

 

 

ŪKIO SKYRIUS

Etatai

Pareigybės lygis

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

B

Kostas Razgaitis

Aukštasis neuniv.

8 616 83557

Biudžeto lėšos

Darbininkas-traktorininkas

1

D

Jokimas Dvarionas

Spec.vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Kiemsargis

1

D

Ramunė Černiauskienė

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkas aplinkos priežiūrai

1

 

 

D

 

Vidmantas Venckus

 

Vidurinis

 

Spec. programų lėšos

Darbininkas pastatų priežiūrai

1

D

Bronius Liaučys

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Valytojos

5

D

Birutė Drungilienė

Nijolė Vasiliauskienė

Adelė Kelpšienė

Asta Kelpšienė

Edita Jurevičienė

Vidurinis

Spec.vidurinis

Spec.vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

10

 

 

 

 

 

 

Viso iš biudžeto finansuojami 33 etatai, iš spec. programų lėšų – 8,5 etatai.