Skip to content Skip to navigation

Valdymo struktūros schema

Pateikta: 2010-02-26 08:18 (atnaujinta: 2018-03-14 10:48)

Muziejaus struktūra


 

Muziejaus struktūriniai padaliniai

PATVIRTINTA

Kretingos muziejaus direktoriaus

2017-05-15 d. įsakymu Nr. V1-34

ADMINISTRACIJA

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Direktorė

1

Vida Kanapkienė

Aukštasis univ.

8 686 63125

Biudžeto lėšos

Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei

1

Julius Kanarskas

Aukštasis univ.

8 684 42804

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Vyr. buhalterė

1

Vita Stripinienė

Aukštasis neuniv.

8 671 73244

Biudžeto lėšos

Archyvarė

1

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

8 611 15672

Spec.programų lėšos

Kasininkė

1

Genė Derkintienė

Spec.vidurinis

8 682 06702

Spec.programų lėšos

Apskaitininkė

0,5

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

8 611 15672

Spec.programų lėšos

Viso

3,5

 

 

 

 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR MUZIEJAUS APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Muziejinių procesų automatizavimo inžinierius

1

 

 

 

Biudžeto lėšos

Apsaugos darbuotojai

4

Julius Belenavičius

Robertas Milius

Jonas Vitkauskas

 

Aukštasis neuniv.

Vidurinis

Spec.vidurinis

 

8 671 73739

8 671 73739

8 671 73739

8 671 73739

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

5

 

 

 

 

 

INFORMACIJOS IR EDUKACIJOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jurgita Paulauskienė

Aukštasis univ.

8 684 42852

Biudžeto lėšos

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

Roma Luotienė

Aukštasis univ.

 

Biudžeto lėšos

Dailininkas

1

Inga Idaitė

Aukštasis univ.

 

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

GAMTOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jurgita Tertelienė

Aukštasis univ.

8 671 73639

Biudžeto lėšos

Vyr. specialistas augalų priežiūrai

1

Eleonora Ranciuvienė

Spec.vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų apsaugai

1

Liuda Kanarskienė

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų priežiūrai

1

Irma Barkuvienė

Spec.vidurinis

 

Spec.programų lėšos

Viso

4

 

 

 

 

ŪKIO SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Kostas Razgaitis

Aukštasis neuniv.

8 616 83557

Biudžeto lėšos

Darbininkas-traktorininkas

1

Jokimas Dvarionas

Spec.vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Kiemsargis

1

Ramunė Černiauskienė

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Darbininkas aplinkos priežiūrai

2

Vidmantas Venckus

 

Vidurinis

 

 

Spec.programų lėšos

 

Valytojos

5

Birutė Drungilienė

Nijolė Vasiliauskienė

Adelė Kelpšienė

Asta Kelpšienė

Rasa Buivydienė

Vidurinis

Spec.vidurinis

Spec.vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

10

 

 

 

 

 

RINKINIŲ APSKAITOS IR APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Vyr. fondų saugotoja

1

Dalia Padriezienė

Aukštasis univ.

8 684 42852

Biudžeto lėšos

Eksponatų prižiūrėtojos

6

Albina Budrevičienė

Regina Stonkuvienė

Jadvyga Kniežienė

Gabrielė Černeckytė

Stanislava Strielienė

Lina Pocienė

Spec.vidurinis

Spec.vidurinis

Pagrindinis

Vidurinis

Spec. vidurinis 

Vidurinis

 

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Spec.programų lėšos

Spec.programų lėšos

Spec.programų lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

7

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS  skyrius

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jolanta Klietkutė

Aukštasis univ.

8 613 49107

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-archeologas

1

Donatas Butkus

Aukštasis univ.

8 445 79039

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-istorikas

1

Aurelija Danguolė Gedgaudienė

Aukštasis univ.

8 445 77320

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

ETNOKULTŪROS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Telefonas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

 

Aukštasis univ.

 

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-etnografas

1

Nijolė Vasiliauskienė

Aukštasis univ.

8 682 06702

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-istorikas

1

Danutė Šorienė

Aukštasis univ.

8 676 51750

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

 

 

Viso iš biudžeto finansuojami 33 etatai, iš spec. programų lėšų – 7,5 etatai.