Skip to content Skip to navigation

Virtuali paroda „Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“

Virtuali paroda „Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“

Pateikta: 2017-06-08 11:08 (atnaujinta: 2020-03-28 10:37)

2017 metų Lietuvos muziejų renginių ciklas „Muziejų kelias“ yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui bei prie mūsų valstybės atkūrimo prisidėjusioms ir ją puoselėjusioms asmenybėms. Šių metų „Muziejų kelias“ veda per vietoves, iš kurių kilo garsūs Lietuvos žmonės: Nepriklausomybės akto signatarai, valstybės ir visuomenės veikėjai, rašytojai, menininkai, varpininkai ir aušrininkai, kurie judino ir kėlė tautinę sąmonę nuo pat 1863-ųjų sukilimo ir vedė tautą valstybingumo atkūrimo link.
 
Kretingos kraštas gali didžiuotis savo garbinga praeitimi ir gausa asmenybių, įėjusių ne tik į mūsų, bet ir visos Lietuvos istoriją. Jeigu norėtume papasakoti apie visus – nepakaktų muziejaus salių biografijų eksponavimui. Todėl šioje parodoje pristatoma tik šešiolika iškiliausių Kretingos krašto asmenybių, kurios aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime, Lietuvos valstybės atkūrime, kūrė Lietuvos kariuomenę, prisidėjo prie valstybingumo įtvirtinimo.
 
Dažnai prie iškilių asmenybių biografijų būna įrašytas vienas žodis, nusakantis veiklos sritį: „kultūros veikėjas“, „literatas“, „knygnešys“, „gydytojas“ ir pan. Šioje parodoje pristatomų asmenybių gyvenimo ir veiklos vienu žodžiu įvardyti niekaip nepavyksta. Pavyzdžiui, Kretingos verslininkai Edvardas Empacheris, Vladas Grudzinskas, Stasys Piktuižis, gydytojai Feliksas Janušis, Vladas Nagevičius, Vladas Mongirdas buvo ir kultūros ir tautinio judėjimo dalyviai. Net trys kretingiškiai 1899 m. vaidino pirmajame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“. Iš Kretingos krašto kilo daug Lietuvos kariuomenės kūrėjų, savanorių, karininkų, karinių veikėjų.
 
Galime didžiuotis, kad mūsų krašto istorijoje buvo tokios iškilios asmenybės kaip Vasario 16-tosios akto signataras, antrasis Lietuvos respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis bei generolas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas Vladas Nagevičius.
 
Džiugu, kad iškilios mūsų karšto asmenybės nepamirštos, kad joms suteikiami garbės piliečių vardai, jų pavardėmis pavadinamos gatvės, o gimtosiose vietose statomi atminimo ženklai.
 
Ši paroda dar kartą atgręžia mus į tarpukario Kretingos šviesuolius, primena jų veiklą ir rodo pavyzdį mūsų gyvenimams.
Jolanta Klietkutė,
Kretingos muziejus
Kretingos muziejaus Ūkvedžio namo Tapybos salėje paroda veiks iki 2017 m. liepos 31 d.