Skip to content Skip to navigation

Virtuali paroda „Skambėkit, Tėvynės varpai“

Virtuali paroda „Skambėkit, Tėvynės varpai“

Pateikta: 2018-01-11 15:32 (atnaujinta: 2021-03-18 12:14)
Iš knygos „Bokšto gynimas“, Vilnius, 2000, p. 681991 metų sausio 13-oji – ypatinga diena Lietuvos istorijoje. Tą dieną apie mus išgirdo visas pasaulis, nes Lietuvos žmonės plikomis rankomis bandė sulaikyti okupantų tankus. Tačiau šis žygdarbis pareikalavo aukų: keturiolika Lietuvos vaikų už Tėvynės laisvę atidavė gyvybes, per tūkstantį žmonių buvo sužeista – jie visi liudijo Tautos valią gyventi nepriklausomai.
 
Po 27 metų į kai kuriuos tų dienų įvykius žvelgiame kiek kitaip, bet šios dienos svarbos niekas nesumenkins – tai buvo masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento rūmus ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.
 
1991 m. sausio mėn. Lietuvoje susiklostė ekstremali situacija: tauta gynė valstybę nuo sovietinės karinės agresijos ir perversmą organizavusių vietos komunistinių jėgų. Parlamentą juosė barikados iš gelžbetonio luitų, metalo strypų, spygliuotos vielos,medžio rąstų, statybinių atliekų ir viso to, kas pasitaikė po ranka, ką galima buvo surasti ir pritaikyti gynybai. Be abejo, tokios kliūtys tebuvo simbolinės – sovietinės karo mašinos tokios plokštės ir luitai negaljo sulaikyti, tačiau ją sustabdė  dešimčių tūkstančių beginklių Lietuvos Respublikos piliečių, kolonomis apjuosusių parlamentą, laisvės siekis ir širdžių pasiryžimas.
 
Sausio 13-osios naktį šarvotoji technika ir profesionalūs smogikai pajudėjo Vilniaus televizijos komplekso (bokšto ir administracinio transliacinio centro) link. Kelią jiems užstojo drąsūs beginkliai, savo tiesa ir teisingumu nepalaužiami laisvės gynėjai. Karo mašina nutraukė susipynusių rankų grandinę, užgrobė nacionalinės televizijos ir radijo transliavimo objektus. Buvo pralietas niekuo nekaltų civilių žmonių kraujas.
 
Sausio mėn. prasidėjus neramumams sostinėje, kartu su visos Lietuvos žmonėmis aktyviai dalyvavo ir kretingiškiai: saugojo parlamentą ir gynė televizijos bokštą, saugojo Klaipėdos meriją, Klaipėdos radijo ir televizijos stotį Giruliuose. Žmonių raginti nereikėjo – netgi netilpo į autobusus.
 
Sakoma, jog laikas išgydo žaizdas, malšina skausmą. Tačiau laikas bejėgis iš mūsų atminties ištrinti 1991-ųjų metų sausio 13-ąją. Tragiškoji naktis ir šiandien gyva. Neužmirštama, kaip neužmirštami ir tie, žuvo gindami – Tėvynės laisvės bokštą.
 
Parodą parengė
Danguolė Gedgaudienė,
Jolanta Klietkutė
Tanko pervažiuotas automobilis Vilniaus gatvėse. Fotografavo Renatas Neverbickas. J. Klietkutės kolekcija  Fotografavo Paulius Lileikis. J. Klietkutės kolekcija  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje 1991-01-16. Fotografavo Jonas Staselis. J. Klietkutės kolekcija
 
Gairelė  Prie Spaudos rūmų. 1991-01-10. Fotografavo Paulius Lileikis. J. Klietkutės kolekcija  Kretingiškiai prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmų. 1991-01-12
 
Pažymėjimas Nr.001 išduotas Robertui Bertašiui Krašto apsaugos departamento pažymintis, kad 1990 m. baigė Lietuvos Respublikos karininkų kursus  Pažyma išduota Robertui Bertašiui pažyminti, kad 1991 m.sausio 6-26 d. saugojo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmus, svarbų valstybės objektą, sunkio politinės situacijos Lietuvos Respublikai metu. Pasirašo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas Zigmas Vaišvila. 1991-01-24  Robertas Bertašius (kairėje) Lietuvos kariuomenės kariūnas 1991 m. sausio 6-26 d. saugojęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmus. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu ir Parlamento gynėjo Garbės ženklu. Dešinėje Audrius Butkevičius Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras. 1992-01-13
 
Antanui Stonkui laisvės gynėjui Sausio 13-osios atminimo medalį įteikia Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. 1992-01-09  Laikraščio „Švyturys“ publikacija, 1991-01-23, Nr. 7, p. 2  Laikraščio „Švyturys“ publikacija, 1991-01-23, Nr. 7, p. 1
 
Protesto mitingas prie Nepriklausomybės paminklo Rotušės aikštėje. Kretinga, 1991-01-13. Fotografavo Jonas Šimkus. Iš „Švyturys“, 1991-01-15, Nr. 5  Rotušės aikštėje įvykusio protesto mitingo telegrama (kopija), pasiųsta Sovietų Sąjungos prezidentui M.S.Gorbačiovui, dėl pilietinės nepaklusnumo akcijos. 1991-01-13  Liudijimas Parlamento gynėjo Garbės ženklo, kuriuo apdovanota Neringa Retkienė (Grabienė) Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės šaulė, 1991-01-13 saugojusi Klaipėdos meriją. 1996-03-05
 
Liudijimas Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanotas Stasys Srėbalius Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės įkūrėjas ir vadas. 1992-11-18  Stanislovas Srėbalius Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės įkūrėjas ir vadas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Šaulių žvaigždės medaliu, Parlamento gynėjo Garbės ženklu. 1998 m.  Robertas Bertašius Lietuvos Krašto apsaugos savanori, atsargos majoras, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Parlamento gynėjo Garbės ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Šaulių žvaigždės medaliu ir ženklu Tėvynės labui. 2002-01-11  Edmundas Musteikis Lietuvos Krašto apsaugos savanoris, atsargos pulkininkas leitenantas, 1991-12-31 įkūręs Kretingos poskyrio užkardos Būtingės postą, 1991-01-13/16 vadovavęs savanorių būriui saugojusiam Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmus. 2002-01-11
 
 
 
Nijolė Rimkienė tremtinė, poetė, 1991-01-13 budėjusi prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmų. 2002-01-11  Rimantas Rimkus tremtinys, 1991-01-13 budėjęs prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos –Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmų. 2002-01-11  Donatas Balsys Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės šaulys, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1993 m.  Antanas Drungilas Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės Garbės šaulys, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Šaulių žvaigždės medaliu, Parlamento gynėjo Garbės ženklu. 1995 m.
 
Jadvyga Šorienė Lietuvos laisvės gynėja, 1991 01 11-20 budėjusi prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmų, apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1992 m.  Valdemaras Povilaitis Lietuvos Šaulių Sąjungos Žemaitijos rinktinės šaulys, saugojęs 1991-01-13-28 saugojęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Parlamento rūmus, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1993 m.  Koplytstulpis Pieta, skirtas Laisvės gynėjų atminimui, žuvusiems 1991-01-13 prie Lietuvos Televizijos bokšto. Autorius tautodailininkas Raimundas Puškorius. Kretingos senosios kapinės. Atidengtas 2005-01-13. Fotografavo J. Klietkutė  Iš knygos „Bokšto gynimas“, Vilnius, 2000, p. 52-53. Rašinys Vaida Tupčiauskaitė, 11 klasė, 1991m.Kretinga. Piešinys A. Miliūtė, 13 m. 1991 m. Kretinga
 
Kristina Juškaitė. Kovos už nepriklausomybę  Agnė Kaklytė. Sausio 13-oji  Lijana Baranovskytė. Televizijos bokštas  Ilona Burneikaitė. Sausio 13-oji
 
Vytautas Klova. Sausio 13-sios naktis  Rolanda Oželytė. Gedimino pilis  Vaida Narmontaitė. Tautos medis  Aistė Žvinklytė. Mes – LIETUVA
Kretingos S. Daukanto vidurinės mokyklos mokinių piešiniai, dailės mokytoja Nijolė Maštarienė. 2001-2006 m.