Skip to content Skip to navigation

Virtuali paroda – kun. A. Petronaičio piešti velykiniai atvirukai

Virtuali paroda – kun. A. Petronaičio piešti velykiniai atvirukai

Pateikta: 2020-04-14 10:00 (atnaujinta: 2020-04-14 10:00)

Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas Šiais metais Velykos buvo kitokios – ramesnės, tylesnės, be giminių, draugų ir artimųjų lankymo. Tačiau draugus bei artimuosius vis vien prisiminėme ir el. pašto, feisbuko ar telefono žinutėmis skriejo tūkstančiai mirksinčių paveikslėlių su riedančiais margučiais, cypsinčiais viščiukais, linksmais pūkuotais triušiukais ar įvairiaspalvių gėlių puokštėmis. O tais laikais, kai prisilietimas nebuvo uždraustas ir nekėlė baimės, kai laiškas pašto dėžutėje nesukeldavo įtampos ir nerimo, tais laikais žmonės vieni kitus džiugindavo savo pačių pieštais arba dailininkų, grafikų kurtais pirktiniais atvirukais.

- - -

Šiandien pristatome kunigo, politinio kalinio, tremtinio Antano Petronaičio pieštus Velykinius atvirukus. Šv. Velykų, Kalėdų, Vardadienių ir kitoms progoms jis pats piešė proginius atvirukus ir kūrė sveikinimų tekstus, kurie pasklido po Telšių vyskupijos dvasininkų ir tikinčiųjų namus, pasiekė už Atlanto gyvenusius gimines ir draugus. Aliejiniais dažais nutapė keletą paveikslų, kuriuos išdovanojo artimiesiems. Nors buvo savamokslis, bet griežė smuiku, grojo gitara, mandolina, gražiai giedojo, tapė, mylėjo gamtą iš jos semdavosi temų savo kūrybai.

Kun. A. Petronaitis. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas Antanas Petronaitis (1905 m. gruodžio 17, Kartena – 1989 m. spalio 16, Kretinga) gimė Kartenos zakristijono Antano ir Viktorijos Miltakytės Petronaičių šeimoje Kartenoje.

1911 m., sulaukęs šešerių metų, pradėjo lankyti Liaudies mokyklą, tačiau 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas nutraukė mokslus. 1926 m. baigė Plungės realinę gimnaziją, o 1932 m. – Kauno kunigų seminariją,1932 metais gegužės 21 dieną įšventintas kunigu. Primicijų mišias aukojo Darbėnų bažnyčioje. Tų pačių metų liepos mėnesį paskirtas vikaru į Žeimius, kur ištarnavo net 12 metų.

Antrojo pasaulinio karo metu, vokiečiams traukiantis, buvo suimtas. Sugedus jį lydėjusių vokiečių kareivių vežimo ratui, kartu su kun. St. Kakarieka pasuko į Kretingos pusę, kur Ankštakių kaime, neseniai statytame namelyje palei geležinkelį gyveno jo tėvai, sesuo Felicija su savo vyru, Lietuvos kariuomenės karininku Jurgiu Ožeraičiu ir trimis jų dukterimis.

Tuometinių aplinkybių verčiamas, apsisprendė likti Žemaitijoje ir buvo paskirtas aptarnauti Tūbausių bažnyčią bei Padvarių senelių prieglaudą, kuria rūpinosi vienuolės pranciškonės. Padvarių vienuolyne gavo kambarėlį. Ne kartą NKVD, ieškodami banditų, apsiginklavę naktimis krėtė Padvarių vienuolyną, o šv. Mišių metu net ir Tūbausių banyčią.

1946 m. kunigas Antanas Petronaitis liko vienintele tėvų bei sesers dukterų paguoda ir rėmėju, nes Felicija ir Jurgis Ožeraičiai slapstėsi nuo NKVD, vėliau buvo suimti, tardomi ir ištremti.

1948 m. spalį uždaryti Padvarių bei Kretingos vienuolynai, suvaržytos kunigų teisės. A. Petronaičiui pavesta toliau rūpintis Tūbausių bažnyčia. Kasdien buvo sekamas, net bažnyčioje, pamokslų metu.

1949 m. birželio 27 dieną suimtas ir traukiniu su apsauga išvežatas į Vilniaus Lukiškes. 1949 m. rugsėjo 24 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. 1949 m. lapkričio 9 d. išvežtas į Karagandos srities Steplagą, vėliau – į Pesčianlagą. Lageriuose praleido 7 metus. 1956 m. balandžio 2 d. paleistas, grįžęs į Kretingą, paskirtas bažnyčios altarista. Buvo uolus Dievo ir žmonių tarnyboje: krikštydavo, tuokdavo, laidodavo. Paliko užrašytų ne vieną šimtą pamokslų. A. Petronaitis buvo ramaus būdo, švelnus, taikus, geranoriškas. Tikinčiųjų buvo gerbiamas ir mylimas dėl iš jo sklindančios meilės, gerumo, kantrybės, uolumo, pasišventimo, pasiaukojimo, kuklumo ir kartu tvirtumo eiti pasirinktu keliu.

Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas   Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas  Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas

 

Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas  Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas  Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas

 

Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas  Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas  Kun. A. Petronaičio pieštas atvirukas. Juditos Felicijos Ožeraitytės archyvas

Pagal Juditos Felicijos Ožeraitytės pasakojimą
parengė Jolanta Klietkutė