Skip to content Skip to navigation

Ruošiamasi restauruoti grafų Tiškevičių sarkofagus

Ruošiamasi restauruoti grafų Tiškevičių sarkofagus

Pateikta: 2017-02-24 08:55 (atnaujinta: 2020-03-23 19:23)

Kretingos grafų Tiškevičių koplyčia mauzoliejus. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2015 m.

Jau šiemet ruošiamasi pradėti restauruoti 2014-ųjų spalį rastus grafo Juozapo Tiškevičiaus bei jo žmonos Sofijos sarkofagus. Šiam darbui Kultūros paveldo departamentas skyrė beveik 60 tūkst. eurų. Restauruoti sarkofagus tikimasi per dvejus metus.
 
Grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių sarkofagai su jų palaikais ilgai slėpėsi labai akivaizdžioje vietoje – senosiose Kretingos kapinėse esančios koplyčios rūsyje, mūriniuose postamentuose. Nusprendus išsiaiškinti, kas juose yra bei kam jie skirti, buvo aptikti keturi sarkofagai. Viename iš kitų dviejų ilsisi penkerių metų mirusios grafų anūkės Marijos palaikai. Kieno yra ketvirtajame sarkofage rasti moters palaikai, kol kas tebėra mįslė.
 
Grafas Juozapas Tiškevičius palaidotas 1891-aisiais, o jo žmona Sofija – 1919-aisiais. Apmaudu, kad iki šių dienų 1893 metais paskutiniojo Kretingos grafo Aleksandro Tiškevičiaus pastatytoje neogotikinėje raudonų plytų koplyčioje slėpęsi sarkofagai jau buvo aplankyti plėšikų. Grafo bei grafienės sarkofagai buvo apdraskyti, jų dangčiuose žiojėjo skylės. Pavogtas vienas iš dviejų grafo Juozapo Tiškevičiaus sarkofage gulėjusių kardų, taip pat dingo ir jo apdovanojimai, paradinės uniformos detalės, kiti daiktai.
 
Kol kas neišsiaiškinta, ką vagys nugvelbė iš grafienės Sofijos sarkofago. Restauracijos laukiantys sarkofagai dabar saugomi Kretingos muziejuje. Grafų Tiškevičių palaikai pernai liepą buvo pašventinti ir pagerbti giesmėmis. Palaikams buvo pagaminti specialūs mediniai karstai, kurie laikinai tapo amžino poilsio vieta, tol, kol laiko bei žmonių pažeisti sarkofagai bus restauruoti.
 
Restauratoriams teks gerokai pasidarbuoti – nuvalyti sarkofagus, atkurti sunaikintas skirtingo metalo detales. Po restauracijos sarkofagai vėl sugrįš į savo vietą – grafų koplyčią, kurią irgi ruošiamasi restauruoti bei pritaikyti visuomenės poreikiams.
 
Lankytojai galės apžiūrėti sarkofagus koplyčios rūsyje, stiklinėje kriptoje.
 
„Švyturio“ inf.
2017-02-15
 
Kretingos grafų Tiškevičių koplyčios mauzoliejaus - postamentai, kuriuose užmūryti grafų sarkofagai. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2013 m.   Kretingos grafų Tiškevičių koplyčia. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2013 m.   Atidengti nežinomos ponios ir J. Tiškevičiaus sarkofagai. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.
 
Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.   Juozapo Tiškevičiaus kardas ant sarkofago. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.   Marijos Tiškevičiūtės sarkofagas. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.
 
Grafų Tiškevičių sarkofagai. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.   Juozapo Tiškevičiaus sarkofago puošyba. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.   Ilgapirščių išplėštas Sofijos Tiškevičienės sarkofagas. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2014 m.