Skip to content Skip to navigation

Parodos „Lietuviais esame mes gimę“ atidarymas – 2019-10-04

Parodos „Lietuviais esame mes gimę“ atidarymas – 2019-10-04

Pateikta: 2019-09-25 14:31 (atnaujinta: 2019-10-14 12:36)
2019 m. spalio 4 d. (penktadienį) 16:00 val. kviečiame į parodos „Lietuviais esame mes gimę“ atidarymą Kretingos muziejaus parodų salėse (įėjimas iš Žiemos sodo).
 
Paroda „Lietuviais esame mes gimę“ apie užsienio lietuvių veiklą, yra skirta plačiajai Lietuvos visuomenei. Parodą yra iniciavusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) su tuometiniu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu (TMID). Šiandien parodos eksponavimą, skirtą plačiajai Lietuvos visuomenei, yra perėmęs Lietuvių Fondas (LF). Užsienio lietuvių veiklą nušviečianti paroda jau buvo eksponuota Vilniuje, Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Marijampolėje, Plungėje, Biržuose, Joniškyje, Palangoje, Vilkaviškyje, Kybartuose, Prienuose ir kituose Lietuvos miestuose. 
 
Parodos tikslas – aplankyti Lietuvos žmones juos supažindinant su užsienio lietuvių politine kova antrojoje XX amžiaus pusėje dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo bei parodyti PLB atliktus darbus globaliojoje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.
 
Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo. Parodos apipavidalinimą atliko dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).
 
Lietuviai - viena mažųjų istorinių tautų, kurios gyventojai gausiai išsibarstė po visą pasaulį. Lietuva ne tik buvo, bet ir yra pagal gyventojų skaičių viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausiai emigrantų.
 
Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai - tai nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes jų įnašas atsivežtam tautiškumui išlaikyti turėjo ir šiandieną tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo. 
 
Dar 1932 metais buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Karui baigiantis dalis tautos (apie 60 000) pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti savo identiteto, 1949 metais pabėgėliai įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, siekdami suburti tuo metu jau egzistuojančias Kraštų bendruomenes ir, pasak šios idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel. Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas yra „išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.
 
Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė tėvynainiai nenorėdami prarasti savo tapatybės, nes jie išsivežė tuos pačius gimtinėje paliktų brolių ir sesių lūkesčius ir norus – kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda – tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio srydžio aukštumos. Tai – jų Lietuva! Bet nesvarbu kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie gyventų: ankščiau ar vėliau jie savo širdimi pajunta, jog tikroji jų Tėvynė yra žemė Lietuvos ir dėl jos laisvės verta kovoti. 
 
Leonas NARBUTIS, kuratorius
LF valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvai