Skip to content Skip to navigation

Forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“

Forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“

Pateikta: 2016-11-28 13:47 (atnaujinta: 2020-03-20 11:27)


2016 lapkričio 25 d. 9 val., Palangos gintaro muziejaus koncertų salėje vyko forumas „Tiškevičių paveldas Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“, kurį organizavo Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija ir Palangos miesto savivaldybė.

Forume pristatyti Palangos, Užutrakio, Kretingos, Raudondvario dvarų atstatymo sėkmės istorijos ar planai, diskutuota Tiškevičių paveldo įveiklinimo sklaidos tema, galimo savivaldybių ir verslo atstovų bendradarbiavimo bei kitais su Tiškevičių paveldu susijusiais klausimais.

Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė  keliais aspektais pristatė Kretingos dvaro atkūrimo projektą: dvaro reikšmingumas, vieta kultūroje bei ateities perspektyvos.

Kretingos dvaras – tai vienintelis pajūrio regione išlikęs dvaro sodybos pastatų kompleksas, išsaugojęs beveik visus buvusius pastatus. 2010–2015 m. projekto metu restauruoti 5 paminkliniai pastatai, įrengtos modernios, turiningos ekspozicijos. Būtent Kretingos dvare yra unikalus žiemos sodas, o greta rūmų – Vasaros sodas.

Atstačius Kretingos dvaro sodybos komplekso pastatus, lankytojai turi galimybę išsamiai susipažinti su grafų Tiškevičių giminės gyvenimu ir nuveiktais darbais, muziejaus kolekcijomis, o per jas krašto istorija. Atsivėrė naujos erdvės muziejinei (konferencijos, parodos) bei kultūrinei švietėjiškai veiklai. Muziejaus darbuotojai kuria patrauklias edukacines programas. Teikiamos kompleksinės mokamos paslaugos nuo istorijos pažinimo ekspozicijose iki turiningo poilsio kavinėje „Pas grafą“ žiemos sode.

Pasikeitė gyventojų požiūris į muziejų (iš parko nebedingsta krūmai ir medžiai, neraunamos rožės), muziejui dovanojami eksponatai (2013-2016 m. padovanoti 972 eksponatai).

Taip pat Pasikeitė ir verslininkų požiūris į muziejų ir muziejinę veiklą: plėtojamos grafų Tiškevičių mecenatystės ir labdaros tradicijos. Per 2015-2016 metus iš verslininkų gauta 23 tūkst. eurų suma Menų festivaliui „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, Dvaro šventei „Vario dūdų ritmu“ organizuoti. Kretingos rajono savivaldybės ir verslininkų lėšomis pastatytas Astronominis kalendorius su Saulės laikrodžiu (2002 m.), įrengta Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicija (2012 m.), atstatytas pirmas dvaro fontanas „Mergaitė su skėčiu“ (2015 m.). Devyniasdešimt devyneriems metams yra išnuomoti du paminkliniai pastatai: stalių dirbtuvės ir grūdų sandėlis. Nuo 1993 metų žiemos sode veikia kavinė „Pas grafą“. Muziejus teikia per 30 mokamų paslaugų, per kurias kaupiamos muziejaus spec. programos lėšos. Per metus surenkama per 100 tūkst. eurų.

Perspektyvos – plėtoti ir toliau kurti dvaro infrastruktūrą, pasitelkiant privačias lėšas: atstatyti bravorą ir jame įrengti bravoro ekspoziciją pastato rūsyje ir modernią konferencijų salę I aukšte, atstatyti grafų Tiškevičių koplyčią-mauzoliejų ir restauruoti grafų šeimos sarkofagus, atstatyti verandą prie rūmų, tęsti parko atstatymo darbus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Tiškevičių paveldo objektų, parengti turistinį maršrutą „Grafų Tiškevičių paveldas Lietuvoje“.

Jolanta Klietkutė,

Kretingos muziejus