Skip to content Skip to navigation

Beveik 100 metų trukusios fotostiklų klajonės

Beveik 100 metų trukusios fotostiklų klajonės

Pateikta: 2017-08-14 09:35 (atnaujinta: 2018-02-26 10:13)

Mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas Kretingos muziejui padovanojo unikalią dovaną – aštuonis fotostiklus, skirtus peržiūrai projektoriumi, 1920–1939 m. pagamintus  įmonės „Pagalba mokyklai“ (Pomoc szkolna), įsikūrusios Varšuvoje, Krokuvos priemiesčio g. 38 name. Ši įmonė išleido apie 80 rūšių įvairių mokymo priemonių: vadovėlių, prietaisų bei įrenginių, skirtų mokykloms ir jų laboratorijoms. „Pagalba mokyklai“ gamino ir projekcinius aparatus „Polon“, su kuriais mokymo įstaigos galėjo įsigyti komplektus stiklinių fotoplokštelių su viso pasaulio miestų, kultūros ir istorinių paminklų bei gamtos vaizdais. Fotoplokštelių pakraščiuose buvo priklijuojamos popieriaus juostelės su atspausdintu ar užrašytu plokštelės eilės numeriu, objekto pavadinimu bei gamintojo pavadinimu ir adresu. Vaizdai, kaip ir įprasta ano laiko fotografijoje – juodai balti, tačiau buvo ir paspalvintų.

Peržiūrėjus internetinius pasaulio muziejų archyvus, tokių stiklų dar pavyko atrasti tik trylika Lenkijos Fotografijos istorijos muziejuje. Juose įamžinti Italijos, Graikijos ir Gdynės (Lenkija) vaizdai bei kelių paveikslų reprodukcijos.

Aštuoni, Kretingos muziejui dovanoti stiklai, atskleidžia kokia išsami ir plati informacija buvo sukaupta šiose stiklo plokštelėse: nuo egzotiškos Rytų pakrantės iki Gdansko karo uosto doko, nuo garlaivių armados iki belaidžio telegrafo aparato, anglies kasyklų skerspjūvio ar dabar jau nežinomos gamyklos baseinų žaliavai nuo nuosėdų atskirti...

Mums labiausiai įdomūs buvo du stiklai, kuriuose įamžintas XX a. pradžios Palangos pajūris. Viename matome kopas Palangos pajūryje už Olando kepurės: tolumoje kairėje – pušynas ir vėjo malūnas, dešinėje – sunkiai įžiūrimi pastatai, vila „Jūrapilis“ („Komoda“) ir šaltųjų maudyklių pastatas.

Kitame – vėlgi smėlio kopos Palangos pajūryje: kiek kairiau ant kopos, pasisukusi į kairę stovi moteris. Nugarinėje stiklo pusėje matomas ant negatyvo buvęs spausdintas užrašas „Krajobraz wydmowy z okolic Połągi, znamienny dla południowych wybrezeży Bałtyku“ (Kopų kraštovaizdis Palangos apylinkėse, garsus pietinėse Baltijos pakrantėse).

Apačioje ranka įrašytas numeris „9638“. Padidinus vaizdą, jo fone matome iš kitos pusės persispaudžiantį atvirkštinį tekstą, vadinasi stiklo pozityvas atspaustas ne iš originalaus negatyvo, o iš 1914 m. gegužės 30 d. savaitraščio „Ziemia“ (Žemė) p. 345 buvusios nuotraukos.

Šias dvi nuotraukas darė garsi to meto Palangos fotografė (pirmoji Lietuvoje fotografė moteris) Paulina Mongirdaitė. Daug savo darbų ji perleido Lenkijos kraštiečių draugijai, iš kurios, tikėtina, juos gavo ir „Pagalba mokyklai“ įmonė. Tokiu būdu kartu su projektoriais Lietuvos pajūrio nuotraukos pasklido po tuometinės Lenkijos, tarp jų ir Vilniaus krašto švietimo bei kultūros įstaigas.

Kretingos muziejų šie fotostiklai pasiekė laimingo atsitiktinumo dėka: šiuo metu gyvenantis Vilniuje kraštietis, kraštotyrininkas Romualdas Beniušis užsuko į vieną fotoateljė ir netikėtai ant fotografo darbastalio pamatė stiklo plokštelę.

Įsikalbėjus paaiškėjo, kad ją atnešė Antanas Buračas, norėdamas pasidaryti Palangos nuotrauką. Šiuos fotostiklus apie 1988–1989 m. jis taip pat gavo dovanų iš vienos garbaus amžiaus vilnietės, Adomo Pilsudskio (Juzefo Pilsudskio brolio) turto dalies palikimo perėmėjos. Nuo 1901 m. A. Pilsudskis gyveno Vilniuje, 1909–1932 metais dirbo Vilniaus miesto administracijos buhalteriu, buvo Vilniaus miesto tarybos narys, Vilniaus miesto viceprezidentas, 1935 m. pradžioje išrinktas ir į Lenkijos Senatą. 1935 metų gruodžio 16 dieną mirė Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse prie pat kapinių tvoros, priešais jo brolio J. Pilsudskio širdies ir jo motinos Marijos kapą, šiandien gausiai lankomą iš Lenkijos atvykstančių turistų.

Dėkojame Antanui Buračui ir Romualdui Beniušiui už dovaną muziejui ir užbaigtas beveik 100 metų trukusias fotostiklų klajones.


Visus fotostiklus galima peržiūrėti LIMIS tinklalpyje.

Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejus