Skip to content Skip to navigation

Abonementas „Tavo gimtasis kraštas“

Pateikta: 2013-10-22 13:57 (atnaujinta: 2020-02-19 17:37)
PATVIRTINTA
Muziejaus direktoriaus
2019 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. V1-42
 
 
KRETINGOS MUZIEJAUS EDUKACINĖ PROGRAMA - ABONEMENTAS  „TAVO GIMTASIS KRAŠTAS“ 
2019 – 2020 mokslo metams

 

Programos – abonemento „Tavo gimtasis kraštas“ kaina vienam moksleiviui – 4,50 Eurų (nurodyta kaina yra už visus abonemento užsiėmimus). Socialiai remtiniems moksleiviams abonementas nemokamas. Abonemento kaina patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-04-27 d. sprendimu Nr. T2-299 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

ARCHEOLOGIJA

 1. Piliakalnių legendos

ISTORIJA

 1. Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos
 2. Grafai Tiškevičiai
 3. Dingusi Kretinga
 4. Pažink savo gimtąjį miestą
 5. Mano miesto herbai
 6. Gyvenimas dvare
 7. Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę
 8. Skaudūs istorijos puslapiai
 9. Vienuolynų kelias
 10. Ar šviesa moka piešti?

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

 1. Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai
 2. Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės
 3. Pažinkime savo rajono Garbės piliečius

GAMTOS PAŽINIMAS

 1. Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius
 2. Atrask mano žydėjimą
 3. Žiemos sodo augalų domino
 4. Dvaro parko mažieji perliukai
 5. Augalų dažų laboratorija
 6. Padovanosiu Mamai gėlę

ETNOKULTŪRA

 1. Kalėdinių žaislų fabrikėlis
 2. Žvakių liejimo pamokėlė
 3. Budinam žemelę
 4. Ilgas lino gyvenimas
 5. Kraičio skrynia, ką slepi?
 6. Laiko mašina šimtmečiu atgal
 7. Velykinio zuikio kepyklėlė
 8. Velykinės teplionės ir šėlionės

ARCHEOLOGIJA

Piliakalnių legendos

Archeologijos ekspozicijoje užsiėmimo dalyviai sužino apie piliakalnio sampratą, kiek jų yra Kretingos rajone, kokią praeitį jie saugo. Pristatant vieno pirmųjų Vakarų Lietuvoje Imbarės piliakalnio maketą aiškinamasi, kad piliakalnį, kaip gynybinį įrenginį, sudaro du pagrindiniai elementai: pati įtvirtinta vieta, į kurią slėptis subėgdavo piliakalnio papėdės gyventojai ir jos įtvirtinimai su grioviais, bokštais, sienomis, pylimais. Prie Imbarės piliakalnio maketo išgirsta legendą apie šį piliakalnį. Žuvusieji pilies gynėjai ir papilių gyventojai buvo laidojami kapinynuose. Apžiūrėję Egliškių pilkapio maketą, dalyviai sužino ką reiškia „pilkapis“ ir kaip žmonės senovėje pajūrio teritorijoje laidodavo mirusiuosius. Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai suskirstomi į dvi grupes ir iš kinetinio smėlio ir akmenukų atlieka užduotis: viena grupė stato piliakalnį su įtvirtinimais, kita grupė – supila ir įrengia pilkapį.
 
Užsiėmimas vyksta lapkričio - gruodžio mėn. 
Skirta 6 metų vaikams, 1-4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

ISTORIJA

Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos

Užsiėmimas vyksta Kretingos dvaro rūmų ekspozicijų salėse ir fondų saugyklose. Moksleiviai susipažįsta su Kretingos muziejaus istorija, muziejininkystėje naudojamomis sąvokomis „Muziejus“, „Eksponatas“, „Kolekcija“ ir pan. Muziejininkai savo darbo vietose pristato saugomas kolekcijas, pasakoja, kokiais keliais daiktai patenka į muziejų ir kaip jie tampa muziejine vertybe. Užsiėmimo pabaigoje moksleiviai atsakinėja į pateiktus viktorinos klausimus.   
 
Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn. 
Skirta 6 metų vaikams, 1-4 klasių moksleiviams..

Sugrįžti į turinį...

 

Tiškevičių koplyčia. Fotografavo Jolanta Klietkutė

Grafai Tiškevičiai

Užsiėmimas vyksta Kretingos restauruotoje grafų Tiškevičių koplyčioje – mauzoliejuje. Moksleiviai lanko koplyčios kriptoje (rūsyje) įrengtą ekspoziciją „Grafų Tiškevičių atminties ženklai“, kurioje sužino apie čia palaidotus XIX amžiuje Kretingos dvarą valdžiusius didikus. Pasakojama apie seną ir garbingą grafų Tiškevičių giminę, jų nuopelnus mūsų krašto istorijai, kultūrai, mokslui, rodomi grafų Tiškevičių sarkofagai bei įkapės, sukalbama malda, skaitomos maldelės iš vaikiškų maldaknygių.
Užsiėmimas vyksta lapkričio mėn. 
Skirta 1–4 klasių moksleiviams.
 

Dingusi Kretinga

Teminė ekskursija vyksta buvusiame ūkvedžio name įrengtose Kretingos krašto istorijos ekspozicijos patalpose. Moksleiviai sužino kaip formavosi miesto centras – Rotušės aikštė, kaip kūrėsi pranciškonų vienuolynas ir pranciškonų gimnazija. Susipažįsta su esamais eksponatais, žiūri vaizdo filmus, atlieka praktinę užduotį „Įrašykite paruoštame tekste „Dingusi Kretinga“ trūkstamus žodžius“.
 
Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn. 
Skirta 1-4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Dėlionė su aplankytomis miesto vietomis

Pažink savo gimtąjį miestą

Ekskursija po Kretingos miestą (pirmosios bažnyčios vieta (J. Basanavičiaus g.), Rotušės aikštė - bažnyčios - vienuolyno - Lurdo  - Šv. Antano rūmų -ansamblis, senosios miesto kapinės). Pažintinės ekskursijos metu moksleiviai sužino miesto atsiradimo istoriją, susipažįsta su išlikusiais miesto architektūriniais pastatais, atlieka praktinę užduotį: dėlioja dėliones su Kretingos miesto istoriniais pastatais ir pasakoja apie objektus, kuriuos lankė ekskursijos metu.

Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Mano miesto herbai

Užsiėmimo metu moksleiviai sužino, kam ir kaip kuriami herbai, muziejaus Ūkvedžio namo „Kretingos krašto istorijos“ ekspozicijose susipažįsta su Kretingos miesto herbais, kuria savo herbo eskizą. 

Užsiėmimas vyksta lapkričio mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

 

Gyvenimas dvare

Moksleiviai prie interaktyvaus terminalo gilinasi į Kretingos dvaro istoriją, apžiūri Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijoje eksponuojamus dvarininkų portretus, baldus, dokumentus, atsako į viktorinos klausimus, atlieka praktinę užduotį „Kretingos dvaro istorinis medis“.

Užsiėmimas vyksta lapkričio–sausio mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę

Dvaro rūmų Rausvojoje muzikos svetainėje moksleiviai susipažįsta su dvaro muzikinės kultūros tradicijomis, muzikos instrumentais. Vėliau aplanko muziejaus fondus, kur vyr. muziejininkė-istorikė demonstruoja plokštelių, patefonų, radijo imtuvų kolekciją, klausosi vinilinių plokštelių įrašų.

Užsiėmimas vyksta gruodžio–sausio mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Skaudūs istorijos puslapiai

Ūkvedžio name įrengtos ekspozicijos „Tremtis ir rezistencija“ salėse moksleiviai supažindinami su tremtinių ir partizanų gyvenimu per jų asmeninius daiktus, fotografijas, skaitydami laiškus, žiūrėdami vaizdo filmą „Skaudi praeitis“ apie masinius Kretingos rajono šeimų trėmimus į Sibirą 1941-1952 metais. Užsiėmimo pabaigoje giedamas Lietuvos himnas. 

Užsiėmimas vyksta vasario–kovo mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Vienuolynų kelias

Teminės ekskursijos metu lankomi Kretingos mieste esantys vienuolynai. Moksleiviai susipažįsta su Kretingos mieste esančiomis katalikiškomis bendruomenėmis, pagal galimybes susitinka su vienuolijų atstovais.

Užsiėmimas vyksta balandžio mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Ar šviesa moka piešti?
 

Užsiėmimo metu moksleiviai sužino apie fotografo amatą. Lanko ekspoziciją ūkvedžio name, kurioje pristatomi tarpukario Kretingos pirmieji pajūrio fotografai, apžiūri istorines nuotraukas, naudotus plačiajuosčius, juostinius fotoaparatus.

Praktinėje dalyje susipažįsta su fotografijų - cianotipijų - kūrimo procesu. Cianotipija, arba kitaip – mėlynieji saulės atspaudai – vienas pirmųjų fotografinio vaizdo gavimo būdų. Jo metu gaunamas įvairaus tamsumo mėlynas atspaudas. Užsiėmimo metu moksleiviai mokosi pagrindinių cianotipijos technikos žingsnių, patys gamina mėlynuosius darbelius. Kiekvienas dalyvis savo suskurtą cianotipiją išsineša į namus. Užsiėmimas vyksta saulėtomis dienomis tradicinių amatų centre.
 
Užsiėmimas vyksta balandžio – gegužės mėn. 

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

 

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai

Muziejaus parodų salėje įrengtoje parodoje „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ moksleiviai susipažįsta su Nepriklausomybės akto signatarais, vasario 16-osios kūrėjais ir puoselėtojais, XIX a. II p. asmenybėmis - aušrininkais, varpininkais, kurie puoselėjo lietuvybę ir brandino nacionalinę tautos savimonę, sužino apie LR Nepriklausomybės akto signatarus, krašto kultūros, meno, švietimo asmenybes, politinius veikėjus, kitų sričių kūrėjus, kurie puoselėja Vasario 16-osios idėjas, jos vertybes.

Užsiėmimas vyksta vasario–kovo mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės

Lankomos senosios Kretingos kapinės. Ant Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapų uždegamos žvakutės. Sustojama prie Tiškevičių koplyčios, kurioje palaidotas grafas Kazimieras Tiškevičius, Lietuvos savanoris, žuvęs 1941 m. nuo atsitiktinės kulkos. Pagerbiama pirmojo Lietuvos kariuomenės karo gydytojo, įkūrusio Sanitarijos puskarininkių mokyklą ir įsteigusio Lietuvos karininkų Ramovę, Vlado Nagevičiaus  šeimos kapavietė.

Užsiėmimas vyksta vasario–kovo mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Pažinkime savo rajono Garbės piliečius

Moksleiviai sužino, kokiu tikslu ir už ką suteikiamas Garbės piliečio vardas, susipažįsta su ryškiausiomis Kretingos kraštą garsinusiomis asmenybėmis, pagal galimybes susitinka su Garbės piliečio vardą pelniusiomis asmenybėmis.

Užsiėmimas vyksta kovo mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

GAMTOS PAŽINIMAS

 

Pažink parko paukštelius

Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius

Tradicinių amatų centre, prie interaktyvaus terminalo, vaikai susipažįsta su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, sprendžia užduotis. Šalia Amatų centro įrengtose lesyklėlėse stebi atskrendančius paukščius. Vėliau keliauja į Dvaro parką lesinti paukščių ir mokytis juos atpažinti.

Užsiėmimas vyksta gruodžio–sausio–vasario mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Atrask mano žydėjimą

Užsiėmimas vyksta Žiemos sode – oranžerijoje. Pasakojama Žiemos sodo istorija, supažindinama su augalų kolekcijomis, jų savybėmis ir priežiūra. Praktinėje užduotyje dalyviai turi surasti Žiemos sodo augalų lapų ir žiedų paruoštų eskizų poras.

Užsiėmimas vyksta kovo–balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Žiemos sodo augalų domino

Žiemos sodo augalų domino

Žaidybinio pobūdžio užsiėmimas vyksta Žiemos sode. Moksleiviams pristatomi konkretūs augalai, išdalinamos kortelės su jų pavadinimais ir kiekvienas dalyvis tampa „domino“. Žaisdami moksleiviai susipažįsta su to augalo ypatingomis savybėmis.

Užsiėmimas vyksta kovo–balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–-4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Dvaro parko mažieji perliukai

Vaikščiodami parko takeliais ir liepų alėjomis, moksleiviai susipažįsta su parko išplanavimu, žiūrėdami istorines nuotraukas sužino, kokie mažosios architektūros statiniai puošė parką, kodėl ir kam jie buvo statomi, mokosi nustatyti laiką pagal Saulės laikrodį, dalyvauja orientaciniame žaidime „Surask Dvaro parko mažuosius perliukus“.

Užsiėmimas vyksta balandžio-gegužės mėn.

Skirta 1-4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Augalų dažų laboratorija

Užsiėmimas vyksta Dvaro parke. Moksleiviai susipažįsta su augalų dalių dažinėmis savybėmis ir piešia ant popieriaus lapų pasirinktais augalais. Stebi kaip keičiasi augalo dažinės savybės juos paveikus rūgštimi (citrina) arba šarmu (sodos tirpalas). Darbai bus eksponuojami tradicinių amatų centre ir Žiemos sode.
 
Užsiėmimas vyksta gegužės mėn. 
 
Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

 

Padovanosiu mamai gėlę

Padovanosiu Mamai gėlę

Užsiėmimas vyksta Žiemos sode. Vaikams rodomi augalai, pasakojama kokie tai augalai, kaip juos prižiūrėti, kokioje patalpoje laikyti. Vaikai patys puošia gėlių vazonėlius ir į juos sodina augalų sėklas, parsinešę į namus ar į klasę, juos prižiūri, augina ir dovanoja savo Mamytėms.

Užsiėmimas vyksta kovo–gegužės mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

ETNOKULTŪRA

Kryždirbystė Kretingos krašte 
 
Užsiėmimas vyksta Kretingos restauruotos grafų Tiškevičių koplyčios aukšte. Čia įrengtoje sakralinio meno ekspozicijoje „Kryždirbystė Kretingos krašte“ moksleiviai susipažįsta su eksponuojamomis kaltinių kryžių viršūnėmis, sužino apie kryžių ornamentiką, aiškinasi senąsias ornamentų reikšmes, kiekvienas užsiėmimo dalyvis, kviečiamas popieriaus lape „pastatyti“ lietuvišką dekoruotą kryžių. 
Užsiėmimas užbaigiamas senosiose miesto kapinėse: apžiūrimi vienuolių ir pasauliečių antkapiniai kryžiai, skaitomi juose įrašyti memorialiniai tekstai žemaičių tarme. 
 
Užsiėmimas vyksta balandžio–gegužės mėn. 

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Kalėdinio žaisliuko dirbtuvėlės

Kalėdinių žaislų fabrikėlis

Užsiėmimas vyksta malūno edukacinėje klasėje arba Amatų centre. Kalėdiniai žaislai gaminami atsižvelgiant į amžiaus grupes.

Užsiėmimas vyksta gruodžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Žvakių liejimo pamokėlė

Užsiėmimas vyksta etnografijos ekspozicijoje „Saulės ratu“. Dalyviai susipažįsta su senosiomis apšvietimo priemonėmis (balanomis, žibintais, žibalinėmis lempomis), sužino iš kur gaunamas vaškas, apžiūri senovinius avilius, išgirsta pasakojimą apie bičių gyvenimą, jų gaminamus produktus. Vėliau einama į malūno edukacijos klasę, kur mokosi iš medvilninių siūlų nusivyti knatus ir senoviniu būdu lieti žvakes.

Užsiėmimas vyksta lapkričio–gruodžio mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Budinam žemelę

Etnografijos ekspozicijoje dalyviai žiūri filmuotą medžiagą apie Užgavėnes. Edukatorė supažindina su Užgavėnių papročiais ir tradicijomis Žemaitijoje, moko Užgavėnių dainelių, inscenizuoto vaidinimo forma pristato Užgavėnių personažų atliekamus vaidmenis. Vaikai dalyvauja fotosesijoje „Aš – Grūšlaukės kaimo žydukas“ bei atlieka pasirinktų personažų vaidmenis Užgavėnių lėlių teatre.

Užsiėmimas vyksta vasario–kovo mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Ilgas lino gyvenimas

Linas nuo senų laikų rengė, puošė ir šildė lietuvį. Jo apdirbimas buvo ilgas ir varginantis darbas. Apie tai moksleiviai sužino dalyvaudami tradicinių amatų centre parengtoje programoje. Pasidalinę į dvi komandas atsakinėja į klausimus apie su linais susijusius darbus, sužino kokie įrankiai naudojami nuo linų sėjimo iki audimo. Komandos dalyvauja spėlionių, patarlių, mįslių užduotyse. Pabaigoje, dainuodami karaoke, išmoksta dainas apie linų auginimo ir apdirbimo amatą.

Užsiėmimas vyksta  sausio–vasario mėn.

Skirta 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Kraičio skrynia, ką slepi?

Etnografijos ekspozicijos salėje vaikai apžiūri kraičio skrynias, aptaria jų paskirtį, sužino, kaip jos buvo puošiamos ir ką simbolizavo skrynių ornamentai. Žaisdami žaidimą „Sargi margi, pas ką žiedas“ sužino, kas yra kraitis ir „pasoga“, kokie jaunamartės turtai slepiami vienoje iš skrynių. Dalyviams  pateikiama užduotis: iš vienos kraičio skrynios, prikrautos įvairių buities daiktų ir rakandų, perdėti į tuščią skrynią tuos daiktus, kurie būdavo laikomi kraičio skryniose, žaidžiami žaidimai pagal išmoktas karaoke dainas iš edukacinio užsiėmimo „Ilgas lino gyvenimas“.

Užsiėmimas vyksta balandžio–gegužės mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Laiko mašina šimtmečiu atgal

Užsiėmimo metu edukatorė moksleivius laiko mašina nukelia šimtmečiu atgal ir kviečia pajausti senolių išmonę. Iš pintos skrynios dalyviai traukia įvairius senovinius rakandus, kurių paskirtis atskleidžiama menant mįsles, sprendžiant užduotis, pasakojant  pasakas. Vaikai kočioja lininius rankšluosčius, vaikšto medinėmis klumpėmis, pašo vilnas, plėšo plunksnas ir linksminasi žaisdami senovinius žaidimus.

Užsiėmimas vyksta kovo–balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Velykinio zuikio kepyklėlė

Tradicinių amatų centre vaikai mokosi kepti meduolius: minko meduolių tešlą, juos formuoja, kepa, dekoruoja glaistu ir puošimo detalėmis. Iškepę velykinį meduolį, kartu vaišinasi.

Užsiėmimas vyksta kovo–balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Velykinės teplionės ir šėlionės

Tradicinių amatų centre moksleiviai susipažįsta su Velykų papročiais ir tradicijomis. Dalyviai sužino, kokie yra kiaušinių marginimo būdai, ornamentų simboliai, rodoma, kaip ir kokiais augaliniais dažais galima nudažyti kiaušinius. Kiekvienas dalyvis dviem skirtingais būdais nusidažo po du kiaušinius, su kuriais vėliau žaidžia Velykinius žaidimus.

Užsiėmimas vyksta balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1–4 klasių moksleiviams.

Sugrįžti į turinį...

 

Programą parengė:
Jurgita Paulauskienė, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja
Roma Luotienė, kultūrinės veiklos vadybininkė
Tel. (8 445) 77612
El. paštas j.paulauskienė@kretingosmuziejus.lt; r.luotiene@kretingosmuziejus.lt